KẾT QUẢ TRA CỨU ĐƠN HÀNG

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

Mã đơn hàng: {client_order_code}
Ngày lấy dự kiến: {cod_collect_date}
Ngày giao dự kiến: {vn_leadtime}
Trạng thái hiện tại: {vn_status}

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sản phẩm: {content}
Cân nặng: {weight} gram
Lưu ý giao hàng: {employee_note}

NGƯỜI NHẬN

Họ và tên: {to_name}
Điện thoại: {to_phone}
Địa chỉ: {to_address}

THÔNG TIN KHÁC

SĐT Shipper: [shipper_info]

Chi tiết đơn hàng

Địa chỉ nhận hàng

{to_name}

{to_phone}

{to_address}

Mã Vận Đơn: {client_order_code}

{deliveried_date}
Đang giao đến bạn
{deliveried_desc}
{deliveried_date}
{deliverying_date}
Đã bàn giao bưu cục giao
{deliverying_desc}
{deliverying_date}
{shipping_date}
Đang trung chuyển
{shipping_desc}
{shipping_date}
{pickup_date}
Đến bưu cục nhận
{pickup_desc}
{pickup_date}
{prepare_date}
Chuẩn bị hàng
{prepare_desc}
{prepare_date}

Gợi ý dành cho bạn