Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp tập luyện tập trung vào các nhóm cơ, tăng cường trao đổi chất, giảm mỡ thừa nhanh chóng, hãy tham khảo hệ thống bài tập kèm dụng cụ dưới đây của BBae Lab nhé. Rất dễ tập và có thể tập ở bất cứ đâu bạn muốn, bắt đầu ngay nào! 

THỨ HAI

Giảm mỡ Bụng-Eo

Bài tập buổi sáng
Số động tác: 08
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Dụng cụ cần chuẩn bị:
– Dây kháng lực
– Thảm tập

Bài tập buổi chiều
Số động tác: 08
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Dụng cụ cần chuẩn bị:
– Dây kháng lực
– Thảm tập

THỨ BA

Giảm mỡ Đùi

Bài tập buổi sáng
Số động tác: 08
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Dụng cụ cần chuẩn bị:
– Dây kháng lực
– Thảm tập

Bài tập buổi chiều
Số động tác: 08
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Dụng cụ cần chuẩn bị:
– Dây kháng lực
– Thảm tập

THỨ TƯ

Giảm mỡ Tay-Lưng-Vai

Bài tập buổi sáng
Số động tác: 08
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Dụng cụ cần chuẩn bị:
– Dây kháng lực
– Thảm tập

Bài tập buổi chiều
Số động tác: 08
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Dụng cụ cần chuẩn bị:
– Dây kháng lực
– Thảm tập

THỨ NĂM

Giảm mỡ Mông

Bài tập buổi sáng
Số động tác: 08
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Dụng cụ cần chuẩn bị:
– Dây kháng lực
– Thảm tập

Bài tập buổi chiều
Số động tác: 08
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Dụng cụ cần chuẩn bị:
– Dây kháng lực
– Thảm tập

THỨ SÁU

Giảm mỡ Toàn thân

Bài tập buổi sáng
Số động tác: 08
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Dụng cụ cần chuẩn bị:
– Dây kháng lực
– Thảm tập

Bài tập buổi chiều
Số động tác: 08
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Dụng cụ cần chuẩn bị:
– Dây kháng lực
– Thảm tập

THỨ BẢY

Giảm mỡ Toàn thân

Bài tập buổi sáng
Số động tác: 08
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Dụng cụ cần chuẩn bị:
– Dây kháng lực
– Thảm tập

Bài tập buổi chiều
Số động tác: 08
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Dụng cụ cần chuẩn bị:
– Dây kháng lực
– Thảm tập