Bên cạnh chế độ dinh dưỡng và thực phẩm hỗ trợ, thì việc tập luyện cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm cân bền vững. Tập luyện đều đặn không chỉ mang tới một vóc dáng săn chắc, mà còn giúp cải thiện sức khoẻ tinh thần. Tuy nhiên do cuộc sống bận rộn, nên không phải ai cũng có thể sắp xếp thời gian để tới phòng tập. Chính vì vậy, BBae Lab đã kết hợp cùng các huấn luyện viên thể thao để xây dựng hệ thống bài tập hiệu quả tại nhà:
  • Động tác đơn giản
  • Không cần dụng cụ
  • Tác động vào các vùng mỡ khó giảm
  • Thời lượng tập ngắn
Bạn còn chờ đợi gì nữa? Hãy bắt đầu tập luyện cùng BBae Lab ngay hôm nay và đừng quên kết hợp sử dụng Balporo BBae để sớm có vóc dáng như ý nhé!

THỨ HAI

GIẢM MỠ BỤNG

Bài tập buổi sáng
Số động tác: 06
Thời lượng thực hiện mỗi động tác: 30s – 40s – 60s
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Số hiệp: 03
Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp: 30s

Bài tập buổi chiều
Số động tác: 06
Thời lượng thực hiện mỗi động tác: 30s – 60s
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Số hiệp: 03
Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp: 30s

THỨ BA

GIẢM MỠ ĐÙI

Bài tập buổi sáng
Số động tác: 06
Thời lượng thực hiện mỗi động tác: 30s – 60s
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Số hiệp: 03
Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp: 30s

Bài tập buổi chiều
Số động tác: 06
Thời lượng thực hiện mỗi động tác: 30s – 40s – 45s – 60s
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Số hiệp: 03
Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp: 30s

THỨ TƯ

GIẢM MỠ TAY

Bài tập buổi sáng
Số động tác: 06
Thời lượng thực hiện mỗi động tác: 30s – 45s – 60s
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Số hiệp: 03
Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp: 30s

Bài tập buổi chiều
Số động tác: 06
Thời lượng thực hiện mỗi động tác: 30s – 40s – 45s – 60s
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Số hiệp: 03
Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp: 30s

THỨ NĂM

GIẢM MỠ THÂN DƯỚI

Bài tập buổi sáng
Số động tác: 06
Thời lượng thực hiện mỗi động tác: 30s – 60s – 90s
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Số hiệp: 03
Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp: 30s

Bài tập buổi chiều
Số động tác: 06
Thời lượng thực hiện mỗi động tác: 30s – 45s – 60s – 90s
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Số hiệp: 03
Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp: 30s

THỨ SÁU

GIẢM MỠ TOÀN THÂN

Bài tập buổi sáng
Số động tác: 06
Thời lượng thực hiện mỗi động tác: 30s – 40s – 45s – 60s
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Số hiệp: 03
Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp: 30s

Bài tập buổi chiều
Số động tác: 06
Thời lượng thực hiện mỗi động tác: 30s – 40s – 45s – 60s
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Số hiệp: 03
Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp: 30s

THỨ BẢY

GIẢM MỠ TOÀN THÂN

Bài tập buổi sáng
Số động tác: 06
Thời lượng thực hiện mỗi động tác: 30s – 45s – 60s – 90s
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Số hiệp: 03
Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp: 30s

Bài tập buổi chiều
Số động tác: 06
Thời lượng thực hiện mỗi động tác: 30s – 45s – 60s
Thời gian nghỉ giữa mỗi động tác: 20s
Số hiệp: 03
Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp: 30s