Chính sách khách hàng thân thiết từ BBae Lab


Nhằm giúp gia tăng quyền lợi của khách hàng, Công Ty Cổ Phần Thương mại BBae Lab xin thông báo tới khách hàng chính sách khách hàng thân thiết như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Khách hàng mua hàng với đơn giá bán lẻ thông qua hệ thống kênh bán hàng chính thức của công ty Cổ Phần Thương mại BBae Lab.

2. THỜI GIAN ÁP DỤNG

Từ 01/01/2024 đến khi có thông báo mới

3. CƠ CHẾ TÍCH LUỸ

Khách hàng sau khi thanh toán đơn hàng thành công sẽ được tích lũy giá trị tiêu dùng theo cơ chế:

Lưu ý: 

 • Số tiền tích lũy được tính trên tổng giá trị thực trả trước VAT của hóa đơn. 
 • Những voucher mà khách hàng mua của những đối tác thứ ba sẽ không được tích luỹ tiêu dùng và Tích thăng hạng. Chỉ tích trên phần tiền thực trả sau khi đã loại trừ hết các loại coupon/voucher.
 • Tổng số tiền tích lũy trong quý này sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của quý tiếp theo
 • Ví dụ: Ngày 1/1/2023 tích lũy được 100,000 VND; ngày 20/3/2023 tích lũy được 50,000 VND. Tổng số tiền trong quý 1 là 150,000 VND sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2023.

4. CƠ CHẾ SỬ DỤNG

 • Tiền tích luỹ trong tài khoản của khách hàng được sử dụng để thanh toán tối đa 50% giá trị hóa đơn trước VAT sau khi giảm trừ.
 • Sau khi sử dụng tiền tích luỹ có trong tài khoản để thanh toán, khách hàng thành viên vẫn được tích lũy nâng hạng và tích lũy tiền tính trên số tiền khách hàng thực trả trước VAT sau khi giảm trừ.
 • Ví dụ: Giá trị của hóa đơn trước VAT là 900,000 VND. Đồng thời được áp dụng khuyến mại giảm trừ 100,000 VND.
  → Hạn mức thanh toán tối đa bằng tiền tích lũy là: (900,000 VND – 100,000 VND)*50% = 400,000 VND
  → Số tiền tối thiểu khách hàng thực trả trước VAT là: 800,000 VND – 400,000 VND = 400,000 VND

5. CƠ CHẾ NÂNG HẠNG THÀNH VIÊN

 • Sau khi đăng ký thành viên thành công, khách hàng sẽ ở hạng Silver. 
 • Khách hàng thành viên lên hạng theo thứ tự từ Silver, đến Gold, sau đó đến Diamond theo các hạng mức tiêu dùng như trong bảng trên. 
 • Nếu khách hàng ở hạng Silver tài khoản 0 VNĐ, có tiêu dùng 1 lần giá trị hóa đơn 20.000.000 VND trở lên, khách hàng sẽ được nâng thẳng lên hạng Diamond.

6. PHÂN LOẠI HẠNG THÀNH VIÊN

 • Hạng Silver: Là khách hàng có tổng giá trị tiêu dùng tích lũy dưới 5 triệu đồng. 
 • Hạng Gold: Là khách hàng có tổng giá trị tiêu dùng tích lũy từ 5 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. 
 • Hạng Diamond: Là khách hàng có tổng giá trị tiêu dùng tích lũy từ 20 triệu đồng trở lên
 • Hạng thẻ của khách hàng được duy trì không thời hạn. 
 • Giá trị tích lũy nâng hạng là giá trị hóa đơn sau khi trừ đi các khuyến mại, chiết khấu hợp lệ và là giá trị trước thuế VAT.